Kariera

Szkolenia zawodowe i rekrutacja

Poszukujemy młodych, ambitnych ludzi, którzy chcą rozpocząć swoją karierę zawodową w atrakcyjnej i dochodowej branży. Wybranym kandydatom, którzy przejdą cykl naszych szkoleń i uzyskają wymagane certyfikaty – zapewniamy doskonalenie zawodowe oraz oferty pracy w Polsce i zagranicą.

Blacharz izolacji przemysłowych (warsztat)

Ukończenie naszego kursu pozwoli na łatwiejsze znalezienie zatrudnienia w firmach przemysłu ciężkiego i lekkiego takich jak: zakłady chemiczne, petrochemie, rafinerie, huty, elektrownie i elektrociepłownie, spalanie śmieci, cementownie, w przemyśle stoczniowo-okrętowym oraz na platformach wiertniczych. Prace w tych zakładach, w zależności od zakresu, zlecane są wyspecjalizowanym firmom izolacyjnym, w których niezbędny jest warsztat do produkcji prefabrykatów, płaszczy ochronnych z Blachy na izolacje przemysłowe.

Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy zdobędą miedzy innymi umiejętności:

 • Przygotowywania elementów konstrukcyjnych oraz płaszczy ochronnych izolacji przemysłowych
 • Wykonywania konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych
 • Wykonywania płaszczy ochronnych izolacji przemysłowych
 • Wykonywania prac związanych z rekonstrukcją i naprawą elementów konstrukcyjnych i płaszczy ochronnych izolacji przemysłowych.

Dodatkowo wyjaśnimy jak odczytywać i interpretować szkice, schematy oraz jak najłatwiej rozróżnić maszyny i narzędzia blacharskie. Nauczymy odwzorowywać proste części maszyn i elementy konstrukcyjne wykonane z blachy.

Przygotujemy do wykonywania podstawowych operacji ślusarskich, łączenia blach i elementów wykonanych z blach stosuj±c różnego rodzaju operacje blacharskie. Pokażemy jak przeprowadzić remonty konstrukcji blaszanych.

Blacharz – Dekarz

Po ukończeniu naszego kursu uczestnicy będą posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na poprawne i szybkie wykonywanie obróbek i elementów z użyciem blachy. Szczególny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne.

Ponadto nasz kurs przygotuje uczestników do:

 • Wykonywania wyrobów z blachy
 • Wykonywania pokryć dachowych z blachy
 • Naprawy i konserwacji wyrobów i pokryć z blachy
 • Analizowania, oraz czytania rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót dekarskich, potrzebnych materiałów oraz narzędzi, sprzętu i maszyn
 • Oceniania, jakości materiałów stosowanych do robót dekarsko-blacharskich
 • Rozbiórki różnych rodzajów pokryć dachowych
 • BHP przy pracach dekarsko-blacharskich

Kurs daje szansę na znalezienie pracy wśród nowoczesnych instytucji przemysłowych w kraju jak i za granica, firm wykonawczych, oraz przy pracach renowacyjnych.

Monter izolacji przemysłowych

Nasze szkolenie zapewni kwalifikacje odpowiednie do pracy w firmach wyspecjalizowanych w montażu materiału izolacyjnego, elementów konstrukcji i płaszcza ochronnego izolacji przemysłowych. Kurs trwa 128 godzin w tym podzielony jest na zadania teoretyczne 30% i zajęcia praktyczne 70%. Dla nas najważniejsza jest praktyka i zdobywanie doświadczenia.

Po ukończeniu naszego kursu uczestnik sam sprawnie wykona:

 • Montaż izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych;
 • Montaż izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych;
 • Montaż izolacji ogniochronnych;
 • Montaż płaszczy ochronnych, konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych;
 • Naprawę i demontaż izolacji przemysłowych.

Szkolenie prowadzi wykwalifikowana kadra, a dodatkowo do dyspozycji uczestnicy otrzymają materiały teoretyczne opracowane w oparciu o standardy wykonawcze izolacji przemysłowych wiodących firm europejskich, wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Przemysłowych oraz norm EN.