Prace związane z usuwaniem azbestu wymagają od wykonawcy tej usługi zachowania najwyższych norm bezpieczeństwa. Jest to skomplikowany i czasochłonny proces, który wymaga skoordynowanego i starannie przygotowanego działania. Na życzenie Klienta, nasza firma obsługuje kompleksowo procedury związane z usuwaniem, pakowaniem oraz transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Nasi przeszkoleni pracownicy dysponują odpowiednim sprzętem oraz strojami ochronnymi i maskami zabezpieczającymi przed wdychaniem rakotwórczych włókien azbestu. Metody naszej pracy gwarantują szybką i wydajną pracę. Podejmujemy się realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów związanych z usuwaniem azbestu.