Kontakt

Adres

ul. Do Huty 31

33-100 Tarnów

+48 14 3000 366

+48 570 010 421

e-mail: office@tinsmith-insulation.com

NIP: 8733254315

Mapa dojazdu

Dział Projektów

Katarzyna Kwaśna

Kierownik Działu Projektów

+48 570 010 481

e-mail: k.kwasna@tinsmith-insulation.com

Dział Rekrutacji

Lidia Bujak

Konsultant Personalny

+48 570 010 423

e-mail: l.bujak@tinsmith-insulation.com

Dział Księgowości

Ewelina Kieć

Księgowa

+48 570 404 069

e-mail: e.kiec@tinsmith-insulation.com

Dział Produkcji

Krzysztof Pękala

Kierownik Produkcji

+48 570 190 845

e-mail: k.pekala@tinsmith-insulation.com

Kursy i Szkolenia Zawodowe

Lidia Bujak

Koordynator Kursów i Szkoleń

+48 570 010 423

e-mail: l.bujak@tinsmith-insulation.com

Kadry i Płace

Agnieszka Marek

Specjalista ds. Kadr i Płac

+48 793 390 268

e-mail: a.marek@tinsmith-insulation.com

Numery rachunków bankowych

Konto bankowe (PLN) PKO BP S.A. : 49 1020 4955 0000 7702 0196 6902

Konto bankowe (PLN) IDEA BANK :   52 1950 0001 2006 4565 1292 0002

Konto bankowe (EUR) PKO BP S.A. : 68 1020 4955 0000 7102 0225 1064

Masz jakieś pytania ?

Wybierz temat:  Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TINSMITH&INSULATION SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Do Huty 31, 33-100 Tarnów.
  2. Możecie się Państwo skontaktować z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na powyższy adres lub poprzez wiadomość e-mail na adres: office@tinsmith-insulation.com
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym, ochroną przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które na zlecenie Administratora wykonują czynności wspierające jego działalność, (w szczególności: dostawcom usługi platformy, serwisantom systemów informatycznych) i podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym , a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  6. Mają Państwo prawo do:
   1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych,
   2. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
   4. przenoszenia Państwa danych osobowych,
   5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, podane w formularzu kontaktowym.
  8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.