Szkolenie Obmiarowania Izometrycznego w Izolacjach Przemysłowych – Przygotuj Się do Wyzwań Branży

Nasze szkolenie skierowane jest do doświadczonych profesjonalistów z minimum 3-letnim doświadczeniem w branży. Po ukończeniu naszego kursu uczestnik będzie posiadać niezbędne umiejętności do prawidłowego odczytywania izometrii oraz wykonywania pomiarów na projektach związanych z rurociągami, zbiornikami i innymi elementami konstrukcji i płaszcza ochronnego izolacji przemysłowych.

Kurs Praktyczny dla Praktyków

Nasze szkolenie trwa 40 godzin i jest podzielone na zajęcia teoretyczne (30%) oraz zajęcia praktyczne (70%). W dziedzinie obmiarowania izometrycznego w izolacjach przemysłowych kluczowa jest praktyka i zdobywanie doświadczenia, dlatego nasze zajęcia praktyczne są integralną częścią kursu.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie w stanie:

  • Wykreślać czytelne izometrie.
  • Czytać rysunki techniczne oraz izometrię.
  • Prawidłowo wykorzystywać miernik podczas pomiarów kątów i średnic.

Rozwój i Przyszłość

Ukończenie naszego kursu Obmiarowania Izometrycznego w Izolacjach Przemysłowych otwiera przed Tobą nowe możliwości i stanowi przełom w Twojej karierze. To nie tylko krok w kierunku doskonalenia umiejętności praktycznych, ale także otwiera drzwi do awansu zawodowego. Po ukończeniu kursu, będziesz miał/a szansę na pracę jako technik, który może działać zarówno z biura, jak i w terenie. Daj sobie szansę na rozwijanie się i awans w branży izolacji przemysłowych.