BHP i Polityka jakości

W naszej firmie najwyższa jakość pracy jest równie ważna jak jej bezpieczeństwo. Dlatego też stworzyliśmy zestaw reguł i dyrektyw, które są wyznacznikiem wszelkich standardów naszych działań:

  • podejmujemy się w pełni respektować i spełniać najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa BHP obowiązujące w krajach, w których działamy.
  • gwarantujemy realizacje wszelkich norm jakości oraz bezpieczeństwa ustalonych przez naszych Klientów i obowiązujących na wykonywanych przez nas inwestycjach.
  • przeprowadzamy systematyczne szkolenia pracownicze dotyczące BHP.
  • stawiamy na bezpieczeństwo pracy naszych pracowników na pierwszym miejscu, ograniczając ryzyko do minimum, stosując odpowiednie zabezpieczenia oraz środki ostrożności.
  • przeprowadzamy okresowe badania zdrowotne oraz szczepienia w krajach, w których jest to wymagane.
  • na życzenie Klienta dostarczamy mu wszelką niezbędną dokumentację i polisy ubezpieczeniowe pracowników.
  • cyklicznie przeprowadzamy konkursy zawodowe wewnątrz firmy. Pracownicy na bieżąco ćwiczą swoje umiejętności oraz uczą się od siebie nawzajem, a nam pozwala to wytypować najlepszych z nich.
  • naszych pracowników obowiązuje restrykcyjny zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających podczas pracy oraz w trakcie wykonywania kontraktu.
  • chcemy, by nasza marka była kojarzona z wysoką jakością pracy oraz standardów obsługi naszych Klientów. W tym celu wdrożyliśmy i realizujemy systemy ISO oraz prowadzimy systematyczne szkolenia naszej kadry.