Obsługa maszyn CNC

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie z obsługi maszyny CNC jest niezbędne dla osób, które chcą pracować w przemyśle produkcyjnym. CNC (Computer Numerical Control) to zaawansowany system sterowania, który umożliwia precyzyjne i zautomatyzowane operacje obróbki materiałów.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności związane z obsługą maszyny CNC. Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i terminologią związaną z CNC. Następnie uczą się odczytywać rysunki techniczne, programować maszynę i korzystać z oprogramowania do sterowania.

Podczas praktycznych zajęć uczestnicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z maszyną CNC. Uczą się jej konfiguracji, ustawiania narzędzi, zmiany parametrów pracy i monitorowania procesu obróbki. Ważnym elementem szkolenia jest także nauka obsługi różnych narzędzi tnących i technik obróbki.

Podczas szkolenia kładziemy nacisk na bezpieczeństwo pracy i zasady ergonomii. Uczestnicy dowiadują się, jak unikać wypadków, jak prawidłowo zamocować materiał oraz jak dbać o maszynę i narzędzia.

Szkolenie to pozwala uczestnikom zdobyć niezbędne umiejętności, które są wymagane na rynku pracy. Daje im możliwość samodzielnego programowania i obsługi maszyny, co przekłada się na efektywność produkcji i jakość wyrobów.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 40 h