Obmiarowanie izometryczne w izolacjach przemysłowych

Nasze szkolenie skierowane jest do osób posiadających doświadczenie w zawodzie (min. 3 lata). Po ukończeniu szkolenia pracownik będzie potrafił poprawnie odczytywać izometrie oraz dokonywać pomiary na projektach rurociągów i zbiorników, a także wykonywać kolana gięte o różnych promieniach, redukcje, kanały i wiele innych elementów potrzebnych do wykonania konstrukcji i płaszcza ochronnego izolacji przemysłowych. Szkolenie trwa 40 godzin. Jest podzielony na zadania teoretyczne – 30% i zajęcia praktyczne – 70%. W tego typu profesji najważniejsza jest praktyka i zdobywanie doświadczenia.

Nasze szkolenie skierowane jest do osób posiadających doświadczenie w zawodzie (min. 3 lata). Po ukończeniu szkolenia pracownik będzie potrafił poprawnie odczytywać izometrie oraz dokonywać pomiary na projektach rurociągów i zbiorników, a także wykonywać kolana gięte o różnych promieniach, redukcje, kanały i wiele innych elementów potrzebnych do wykonania konstrukcji i płaszcza ochronnego izolacji przemysłowych. Szkolenie trwa 40 godzin. Jest podzielony na zadania teoretyczne – 30% i zajęcia praktyczne – 70%. W tego typu profesji najważniejsza jest praktyka i zdobywanie doświadczenia.

Po ukończeniu naszego kursu uczestnik sam sprawnie:

  • Wykreśli czytelnie izometrie
  • Będzie potrafił czytać rysunki techniczne oraz izometrię
  • Będzie potrafił poprawnie wykorzystywać metr podczas mierzenia kątów, średnic.

Dodatkowo wyjaśnimy, jak odczytywać i interpretować szkice, schematy oraz jak rozróżniać maszyny i narzędzia blacharskie. Nauczymy odwzorowywać proste części i elementy konstrukcyjne wykonane z blachy.