Blacharz izolacji przemysłowych

Szkolenie to skierowane jest do osób posiadających doświadczenie w zawodzie (min. 2 lata). Ukończenie naszego szkolenia pozwoli jego uczestnikom w łatwiejszym znalezieniu zatrudnienia w firmach przemysłu ciężkiego i lekkiego, takich jak: zakłady chemiczne, petrochemie, rafinerie, huty, elektrownie i elektrociepłownie, spalarnie śmieci, cementownie, a także w przemyśle stoczniowo-okrętowym oraz na platformach wiertniczych. Tego typu prace zlecane są wyspecjalizowanym firmom izolacyjnym, w których niezbędny jest warsztat do produkcji prefabrykatów, i płaszczy ochronnych z blachy na izolacje przemysłowe.

Szkolenie to skierowane jest do osób posiadających doświadczenie w zawodzie (min. 2 lata). Ukończenie naszego szkolenia pozwoli jego uczestnikom w łatwiejszym znalezieniu zatrudnienia w firmach przemysłu ciężkiego i lekkiego, takich jak: zakłady chemiczne, petrochemie, rafinerie, huty, elektrownie i elektrociepłownie, spalarnie śmieci, cementownie, a także w przemyśle stoczniowo-okrętowym oraz na platformach wiertniczych. Tego typu prace zlecane są wyspecjalizowanym firmom izolacyjnym, w których niezbędny jest warsztat do produkcji prefabrykatów, i płaszczy ochronnych z blachy na izolacje przemysłowe.

Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy zdobędą między innymi umiejętności:

  • Przygotowywania elementów konstrukcyjnych oraz płaszczy ochronnych izolacji przemysłowych
  • Wykonywania konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych
  • Wykonywania płaszczy ochronnych na izolacje przemysłowe, takie jak: rurociąg prosty, kolano gięte, króciec, redukcja, dennica itd.
  • Wykonywania prac związanych z rekonstrukcją i naprawą elementów konstrukcyjnych i płaszczy ochronnych izolacji przemysłowych

Dodatkowo wyjaśnimy, jak odczytywać i interpretować szkice, schematy oraz jak rozróżniać maszyny i narzędzia blacharskie. Nauczymy odwzorowywać proste części i elementy konstrukcyjne wykonane z blachy.