Blacharz-dekarz

Po ukończeniu naszego szkolenia uczestnicy będą posiadać szeroką wiedzę i niezbędne umiejętności pozwalające na poprawne i szybkie wykonywanie obróbek i elementów z użyciem blachy. Podczas szkolenia, szczególny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne.

Ponadto nasz kurs przygotuje uczestników do:

  • Wykonywania elementów z blachy
  • Wykonywania pokryć dachowych z blachy
  • Naprawy i konserwacji pokryć z blachy
  • Analizowania oraz czytania rysunków technicznych i ustalania na ich podstawie rodzaju i zakresu robót dekarskich, potrzebnych materiałów oraz narzędzi, sprzętu i maszyn
  • Oceniania, jakości materiałów stosowanych do robót dekarsko-blacharskich
  • Rozbiórki różnych rodzajów pokryć dachowych
  • BHP przy pracach dekarsko-blacharskich

Szkolenie daje szansę na znalezienie pracy w nowoczesnych organizacjach przemysłowych w kraju i za granicą. A także w firmach wykonawczych i przy pracach renowacyjnych.