Gaz-System S.A. Pogórska Wola – płaszcze ochronne na kanały wentylacyjne oraz instalację grzewczą i chłodniczą

Wykonanie izolacji ciepłochronnej oraz płaszczy ochronnych z blachy ocynk na kanały wentylacyjne – 140 m2.

Wykonanie płaszczy ochronnych z blachy ocynk na rurociągi grzewcze oraz chłodnicze – 420 mb.

Produkcja i montaż skrzynek  i kapturów na armaturę.

Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w Pogórskiej Woli. Termin realizacji kwiecień-maj 2020.