Cedrob Ujazdówek – oczyszczalnia ścieków

Wykonanie izolacji termicznej wraz z opłaszczowaniem z blachy ocynkowanej. Wykonanie około 2 km rurociągów na estakadach. Realizacja: 15.09.2016 – 13.12.2016