Azoty Tarnów – wykonanie izolacji

Pierwszy Etap (izolacja zimnochronna – Amoniak – izolacja z pianki PUR). Realizacja 29.06.2016 – 30.11.2016.

Drugi Etap wewnątrz obiektu (izolacje ciepłochronne). Realizacja 24.11.2016 – 05.06.2017